Börja träna taekwondo

Vare sig du är nybörjare eller gammal taekwondoutövare så är du hjärtligt välkommen till välkommen till Wermdö Taekwondo Förening . Vi välkomnar alla mellan 6-99 år!

Vad är Taekwondo?

Taekwondo är en kampsport som ursprungligen kommer från Korea. Taekwondo är, till skillnad mot många andra kampsporter, både snabb, överraskande och strategisk vilket kräver att de som utövar Taekwondo behöver vara mycket skicklig i teknik, snabbtänkande, vig och även vara oerhört snabba för att kunna utföra denna sport.

Träningen är allsidig och ALLA kan delta utifrån sin egen förmåga. Vi tränar oftast i mixade åldersgrupper, där alla kan få en utmaning utifrån var de är . Våra duktiga och erfarna tränare vägleder och stöttar hela tiden.

Du får provträna 2 gånger utan kostnad innan du bestämmer dig för att börja hos oss.

Taekwondo elevens ed

Varje Taekwondo klubb skall ha en ed som eleverna skall kunna utantill. Eden bygger på Taekwondons grundprinciper och syftar på att ge eleven kunskap och insikt i Taekwondo. En elev skall kunna eden utantill och alltid bära med sig den i sinnet.

 • Jag skall alltid följa Taekwondos regler.
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka Taekwondo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Gradering

Alla som tränar Taekwondo får ett bälte. När man börjar träna får man ett vitt bälte och det sista bältet som man kan få är det svarta bältet. 

För att få ett nytt bälte måste man göra ett prov, en s.k. gradering. Graderingar genomförs i regel i slutet av varje termin. För att klara sin gradering måste man ha tränat aktivt och kunna visa upp det man lärt sig. Det finns därför graderingskompendier där det detaljerat står vad man förväntas kunna inför varje gradering.

Inför din första träning

Träningspassens  inriktningar kan variera beroende på den aktuella instruktören men också var gruppen är i utvecklingen. Det är viktigt att du kommer till en av våra nybörjargrupper om du inte sedan tidigare tränat. 

Många av våra elever tränar i vår klubbdräkt (Dobok) men du kan givetvis komma i vanliga träningskläder. Tänk på att komma i god tid så du hinner hälsa på din instruktör och övriga elever. Och glöm inte din vattenflaska, det kan behövas.

Ord som är bra att känna till

 • Charyot – Givakt
 • Kyong-nye – Buga
 • Junbi – Förbered
 • Sijak – Börja
 • Keuman – Avsluta
 • Seogi – Ställning
 • Jireugi – Slag
 • Makki – Blockering
 • Chagi – Spark