Visselblåsare

Vi vill alltid ha en öppen och direkt dialog med våra medlemmar och föräldrar. VI är också måna om våra medlemmars säkerhet och i förebyggande syfte så måste alla våra tränare t.ex. varje år visa upp ett utdrag ut brottsregistret.

I värsta fall kan det uppstå situationer där det känns onaturligt att kontakta styrelsen eller tränarna direkt. Därför har vi upprättat en visselblåsarfunktion. I det fall du upplever att du har blivit utsatt för kränkning eller brott eller i övrigt misstänker missförhållanden och oegentligheter så kan du kontakta Caroline Norrefeldt på nummer 073-866 96 54