Kategorier
Uncategorized

Kallelse till årsmöte söndagen 26 mars 14.00

Medlemmarna i Wermdö Taekwondo Förening kallas till årsmöte söndagen 26 mars 2022 kl. 14.00 på Ekvallen, Värmdö.

Anmälan

Medlemmar som önskar delta på årsmötet ska anmäla sitt deltagande senast måndagen den 20 mars 2023. En medlem som inte är personligen närvarande på årsmötet får utöva sin rätt på årsmötet genom
ett ombud med skriftligen av medlemmen undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombud får endast företräda en medlem.

Dagordning

Se bilaga.