Kategorier
Uncategorized

Extra förberedande graderingspass på torsdag 9/12

I helgen kommer närmare 60 barn och ungdomar att gradera till nya bältesgrader. Det gör att ordinarie träningar i helgen utgår.
För den som vill träna lite extra inför graderingen så ges möjligheten på torsdag 9/12 enligt följande indelning:
17.00-18.00
Alla som ska ta 10 eller 11 GUP
18.00-19.00
Alla som ska ta 8-9 GUP
19.00-20.00
Alla som ska ta 4-7 GUP