Kategorier
Träning

Nu startar höstterminen 2020

Datum för höstterminen 2020
Vi startar tisdagen den 18 augusti och avslutar tisdagen den 15 december. Träningstiderna och dagarna är desamma som under vårterminen. Faktura för terminsavgiften kommer att skickas ut i samband med terminsstart.

Gradering
Eftersom det inte blev någon gradering i våras, så kommer vi att ha graderingshelg 5-6 september. Därför kommer vi också ha extra fokus på graderingsträning under terminens 3 första veckor. Gällande datum för gradering i december så återkommer vi.

Nya medlemmar/prova-på-pass
Under de första veckorna av terminen kommer vi att marknadsföra provträningstillfällen både via affischer och sociala media. Sprid gärna detta i era sociala media kanaler också. Provträningarna kommer att hållas på lördagarna i respektive åldersgrupp.

Covid-19 pandemin

Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi ber alla medlemmar att tvätta händerna innan träning och använda handspriten som finns i dojangen. Om man är snuvig eller känner sig hängig stannar man givetvis hemma.