Bli medlem

Hur blir jag medlem?

  1. Fyll i medlemsansökan här nedan (länk till Sportadmin)
  2. Betala in medlemsavgiften och terminsavgiften
Medlemsavgift 2021 + träningsavgift

Medlemsavgiften är obligatorisk och ger dig medlemskap i Wermdö Taekwondo Förening samt en försäkring i Folksam. Wermdö Taekwondo är i sin tur medlemmar i Svenska Taekwondo Förbundet, Svenska Taekwondo Unionen och Östra Taekwondo Regionen.

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Som medlem är du också försäkrad via RF (i samarbete med Folksam).

ÅrMedlemsavgift
2021400 kr
ÅlderTräningsavgift
PARA (1ggr/vecka)1000 kr/termin
6 år – 12 år1700 kr /termin
13 år – 20 år2000 kr /termin
20 år –2200 kr /termin

Kom ihåg att skriva namnet på den personen som ska träna samt vad betalningen avser. Ex. Anna Andersson, VT + medlemsavgift.

Faktura skickas separat, betala in till:
BG: 150-0206