9 Gup – Gult Bälte Med Grönt Streck

Fystest

 • Springa 5 x längder(fram och tillbaka = 1)
 • Armhävning (Push-up) x 6
 • Situps x 12

Ordkunskap || Terminologi

 • Tae || Fot
 • Kwon || Hand
 • Do || Vägen
 • Cha-ryot || Givakt
 • Kyong-nye || Buga
 • Junbi || Förbered 
 • Sijak || Börja
 • Keuman || Avsluta
 • Arae || Låg (under del)
 • Momtong || Mellan, (mitten del, kropp)
 • Chagi || Spark
 • Jireugi || Slag
 • Makki || Blockering
 • Seogi || Ställning
 • Ap || Framåt
 • Yeop || Sida
 • Kubi || Lång
 • Dojang || Träningslokal
 • Dobok || Dräkt
 • Baro || Rätt(Rätt sida, motsatt hand som ben)
 • Bakkat || utåtgående
 • Kyorugi || Kamp
 • Sunbaenim – Instruktör (Gup)
 • Kyosanim – Instruktör (1:a – 2:e dan)

Sparkar || Chagi

 • Ap Chagi || Framåtspark
 • Nerio Chagi || Yxspark // Nedåtspark
 • Ap Dolloy Chagi || Framåt Rundspark // Snedspark
 • Dollyo Chagi || Rundspark
 • Yeop Chagi || Sidspark
Special Sparkar || Chagi
 • Chaologi(Ap, Yeop, Dwit) || Uppvärmnings spark // Strech spark

Ställningar || Seogi

 • Cha-ryot seogi || Givaktställning
 • Junbi seogi || Redoställning
 • Ap seogi || Framåtställning
 • Ap-kubi seogi || Lång framåtställning
 • Juchum seogi || Ridställning
 • Kyorugi seogi || Kampställning

Slagtekniker || Jireugi

 • Arae Jireugi || Lågt slag
 • Momtong Jireugi || Mittendelsslag
 • Olgul Jireugi || Högt slag
 • Baro Jireugi || Rätt slag // slag med motsatt hand som ben

Blockeringar || Makki

 • Arae Makki || Låg blockering
 • Momtong An Makki || ​​Inåtgående mittendels blockering
 • Olgul Makki || Högblockering

Mönster || Poomsae

 1. Taegeuk Il–Jang(Bara de 12 första stegen)

Kombinationer

 • Ap Seogi – Arae Jireugi
 • Ap Seogi – Momtong Jireugi
 • Ap Seogi – Olgul Jireugi
 • Ap Seogi – Arae Makki
 • Ap kubi Seogi – Arae Makki
 • Ap Seogi – Olgul Makki
 • ⁠Ap Seogi – Momtong an Makki
 • ⁠Ap Seogi – Olgul Makki – Ap Chagi – Ap Seogi – Momtong Jireugi 
 • ⁠Ap kubi – Arae Makki – Momtong Jireugi

Övrigt

Räkna 1-10
 • Hana || Ett(1)
 • Dull || Två(2)
 • Set || Tre(3)
 • Net || Fyra(4)
 • Dasot || Fem(5)
 • Yasot || Sex(6)
 • Il gop || Sju(7)
 • Ya dul ||  Åtta(8)
 • A hop || Nio(9)
 • Yeol ||  Tio(10)
Taekwondo-elevens ed
 • Jag skall alltid följa Taekwondons regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwondo-elevens ed är en uppsättning regler som alla som tränar Taekwondo måste följa. Den handlar mycket om att man ska hjälpa

andra, förebygga mobbning och trakasserier eller använda Taekwondo på ett sätt som inte är okej.

Sparring || Kyorugi
 • Lätt sparring 2 x 1 min | 30 sec vila
Krossteknik
 • Dollyo chagi