7 Gup – Grönt Bälte Med Blått Streck

Fystest

 • Springa 5 x längder(fram och tillbaka = 1)
 • Armhävning (Push-up) x 8
 • Situps x 12
 • Knäböj x 10

Ordkunskap || Terminologi

 • Tae || Fot
 • Kwon || Hand
 • Do || Vägen
 • Cha-ryot || Givakt
 • Kyong-nye || Buga
 • Junbi || Förbered 
 • Sijak || Börja
 • Keuman || Avsluta
 • Arae || Låg (under del)
 •  Momtong || Mellan, (mitten del, kropp)
 •  Chagi || Spark
 •  Jireugi || Slag
 •  Makki || Blockering
 •  Seogi || Ställning
 • Ap || Framåt
 • Yeop || Sida
 • Dwit || Bakåt
 • Dojang || Träningslokal
 • Dobok || Dräkt
 • Kubi || Lång
 • Baro || Rätt(Rätt sida, motsatt hand som ben) // återgå
 • Bandae || Fel // Omvänd(Fel sida, samma hand som ben)
 • Kyorugi || Kamp
 • Bakkat || utåtgående
 • Sunbaenim – Instruktör (Gup)
 • Kyosanim – Instruktör (1:a – 2:e dan)
 • Tio || Hoppande

Sparkar || Chagi

 • Ap Chagi || Framåtspark
 • Nerio Chagi || Yxspark // Nedåtspark
 • Ap Dolloy Chagi || Framåt Rundspark // Snedspark
 • Dollyo Chagi || Rundspark
 • Yeop Chagi || Sidspark
 • Dwit Chagi || Bakåtspark // Hästspark
 • Miro Chagi || Puttspark // Knuffspark
Special Sparkar || Chagi
 • Chaologi(Ap, Yeop, Dwit) || Uppvärmnings spark // Strech spark
 • Tio(Ap, Ap Dolyo, Yeop, Horyo, Dwit, Nerio, Dolyo) || Hoppande
 • Nopi(Ap, Ap Dolyo, Dolyo, Yeop, Nerio) || Spark med främre benet

Ställningar || Seogi

 • Cha-ryot seogi || Givaktställning
 • Junbi seogi || Redoställning
 • Ap seogi || Framåtställning
 • Ap-kubi seogi || Lång framåtställning
 • Juchum seogi || Ridställning
 • Kyorugi seogi || Kampställning

Slagtekniker || Jireugi

 • Arae Jireugi || Lågt slag
 • Momtong Jireugi || Mittendelsslag
 • Olgul Jireugi || Högt slag
 • Baro Jireugi || Rätt slag // slag med motsatt hand som ben
 • Bandae Jireugi || Fel sida, samma hand som ben

Blockeringar || Makki

 • Arae Makki || Låg blockering
 • Momtong An Makki || ​​Inåtgående mittendels blockering
 • Olgul Makki || Hög blockering 

Mönster || Poomsae

 1. Taegeuk Il–Jang
 2. Taegeuk I-Jang

Kombinationer

 • Ap Seogi – Arae Makki
 • Ap kubi Seogi – Arae Makki
 • Ap Seogi – Olgul Maki
 • Ap Seogi – Momtong Maki
 • Ap Seogi – Olgul Maki – Ap Chagi – Ap Seogi – Momtong Jireugi 
 • Ap kubi Seogi – Arae Makki – Momtong Jireugi
 • Ap Seogi – Area Makki – Ab Kubi Seogi – Momtong Jireugi 
 • Ap Seogi – Area Makki – Ap Chagi – Ap Kubi Seogi – Olgul Jireugi
 • Ap Seogi – Area Makki – Ap Chagi – Ap Seogi – Momtong Jireugi

Övrigt

Räkna 1-10
 • Hana || Ett(1)
 • Dull || Två(2)
 • Set || Tre(3)
 • Net || Fyra(4)
 • Dasot || Fem(5)
 • Yasot || Sex(6)
 • Il gop || Sju(7)
 • Ya dul ||  Åtta(8)
 • A hop || Nio(9)
 • Yeol ||  Tio(10)
Taekwondo-elevens ed
 • Jag skall alltid följa Taekwondons regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwondo-elevens ed är en uppsättning regler som alla som tränar Taekwondo måste följa. Den handlar mycket om att man ska hjälpa

andra, förebygga mobbning och trakasserier eller använda Taekwondo på ett sätt som inte är okej.

Sparring || Kyorugi
 • Sparring 2 x 1,5 min | 60 sec vila mot väst
Krossteknik
 • Naeryo Chagi