4 Gup – Rött Bälte

Fystest

 • Springa 6 x längder(fram och tillbaka = 1)
 • Armhävning (Push-up) x 12
 • Sit-ups x 15
 • Knäböj x 15

Ordkunskap || Terminologi

 • Tae || Fot
 • Kwon || Hand
 • Do || Vägen
 • Cha-ryot || Givakt
 • Kyong-nye || Buga
 • Junbi || Förbered 
 • Sijak || Börja
 • Keuman || Avsluta
 • Arae || Låg (under del)
 • Momtong || Mellan, (mitten del, kropp)
 • Chagi || Spark
 •  Jireugi || Slag
 • Makki || Blockering
 • Seogi || Ställning
 • Ap || Framåt
 • Yeop || Sidan
 • Dwit || Bakåt
 • Kubi || Lång
 • Dojang || Träningslokal
 • Dobok || Dräkt
 • Baro || Rätt(Rätt sida, motsatt hand som ben) // återgå
 • Bandae || Fel (Fel sida, samma hand som ben) // Omvänd
 • Kyorugi || Kamp
 • Hansonnal || En knivhand
 • Sonnal || Knivhand
 • Bakkat || utåtgående
 • Sunbaenim || Instruktör (Gup)
 • Kyosanim || Instruktör (1:a – 2:e dan)
 • Chigi || Stöt
 • Pyoson Keut || Fingertopp
 • Palkup || Armbåge
 • Deung Jumeok || Backsidan av knytnäven
 • Tio || Hoppande
 • Oreun || Höger
 • Oen || Vänster

Sparkar || Chagi

 • Ap Chagi || Framåtspark
 • Nerio Chagi || Yxspark // Nedåtspark
 • Ap Dolloy Chagi || Framåt Rundspark // Snedspark
 • Dollyo Chagi || Rundspark
 • Yeop Chagi || Sidspark
 • Dwit Chagi || Bakåtspark // Hästspark
 • Miro Chagi || Puttspark // Knuffspark
 • Horyo Chagi || Krokspark
 • An Nerio Chagi || Inåtgående Yxspark
 • Bandae Dollyo Chagi || Omvänd rundspark
Special Sparkar || Chagi
 • Chaologi(Ap, Yeop, Dwit) || Uppvärmnings spark // Strech spark
 • Tio(Ap, Ap Dolyo, Yeop, Horyo, Dwit, Nerio, Dolyo) || Hoppande
 • Nopi(Ap, Ap Dolyo, Dolyo, Yeop, Nerio) || Spark med främre benet
 • Philipini(Dolagae) (Ap Dolyo, Dolyo) || Tornado Spark

Ställningar || Seogi

 • Cha-ryot seogi || Givaktställning
 • Junbi seogi || Redoställning
 • Ap seogi || Framåtställning
 • Ap-kubi seogi || Lång framåtställning
 • Juchum seogi || Ridställning
 • Kyorugi seogi || Kampställning
 • Dwit-kubi seogi || Lång bakåtställning // L-Ställning
 • Ap Koa seogi || Framåt korsställning
 • Yeop Seogi || Sidoställning

Slagtekniker || Jireugi

 • Arae Jireugi || Lågt slag
 • Momtong Jireugi || Mittendelsslag
 • Olgul Jireugi || Högt slag
 • Baro Jireugi || Rätt sida // slag med motsatt hand som ben
 • Bandae Jireugi || Fel sida // samma hand som ben
 • Doo Beon Jireugi || Dubbelslag
 • Pyoson Keut Sevo Jireugi || Fingertopps slag

Stöttekniker || Chigi

 • Sonnal Mok Chigi || Dubbel knivhands stöt mot nacken
 • Deung Jumeok Ap Chigi || Framstöt med baksidan av knytnäven
 • Mejeumok Naeryo Chigi || Nedåt stöt med sidan av knytnäven
 • Palkup Pyojeok Chigi || Armbågs målstöt
 • Palkup Dollyo Chigi || Armbågs rundstöt

Blockeringar || Makki

 • Arae Makki || Låg blockering
 • Momtong An Makki || ​​Inåtgående mittendels blockering
 • Olgul Makki || Hög blockering 
 • Hansonnal Momtong An Makki || ​​enknivhands inåtgående mittendels blockering
 • Momtong Bakkat Makki || utåtgående mittendels blockering
 • Hansonnal Bakkat Makki || ​​enknivhands utåtgående mittendels blockering

Mönster || Poomsae

 1. Taegeuk Il–Jang
 2. Taegeuk l-Jang
 3. Taegeuk Sam-Jang
 4. Taegeuk Sa-Jang
 5. Taegeuk Oh-Jang

Kombinationer

 • Ap Seogi – Hansonnal Momtong An Makki
 • Dwit Kubi Seogi – Hansonnal Bakkat Makki
 • Dwit Kubi Seogi – Momtong Bakkat Makki
 • Dwit Kubi Seogi – Sonnal Bakkat Makki
 • Ap Kubi Seogi – Palkup Dollyo Chigi
 • Dwit Kubi Seogi – Palkup Pyojeok Chigi
 • Yeop Seogi – Mejeumok Naeryo Chigi
 • Dwit Kubi Seogi – Hansonnal Momtong An Makki – Ap Kubi Seogi – Palkub Dolyo chigi
 • Ap Kubi Seogi – Olgul Makki – Yup Chagi – Ap Kubi Seogi – Palkub Pyojeok Chigi
 • Ap Chagi – Ap koa Seogi – Donjomok Ap Chigi

Övrigt

Räkna 1-10
 • Hana || Ett(1)
 • Dull || Två(2)
 • Set || Tre(3)
 • Net || Fyra(4)
 • Dasot || Fem(5)
 • Yasot || Sex(6)
 • Il gop || Sju(7)
 • Ya dul ||  Åtta(8)
 • A hop || Nio(9)
 • Yeol ||  Tio(10)
Taekwondo-elevens ed
 • Jag skall alltid följa Taekwondons regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwondo-elevens ed är en uppsättning regler som alla som tränar Taekwondo måste följa. Den handlar mycket om att man ska hjälpa

andra, förebygga mobbning och trakasserier eller använda Taekwondo på ett sätt som inte är okej.

Sparring || Kyorugi
 • Sparring 3 x 2 min | 60 sec vila mot väst
Krossteknik
 • Tii-Ap Chagi
 • Palkup Dollyo Chigi