10 Gup – Gult Bälte

Fystest

 • Springa 4 x längder(fram och tillbaka = 1)
 • Armhävning (Push-up) x 6
 • Situps x 12

Ordkunskap || Terminologi

 • Tae || Fot
 • Kwon || Hand
 • Do || Vägen
 • Cha-ryot || Givakt
 • Kyong-nye || Buga
 • Junbi || Förbered 
 • Sijak || Börja
 • Keuman || Avsluta
 • Arae || Låg (under del)
 • Momtong || Mellan, (mitten del, kropp)
 •  Chagi || Spark
 •  Jireugi || Slag
 •  Makki || Blockering
 •  Seogi || Ställning
 •  Ap || Framåt
 •  Yeop || Sida
 •  Kubi || Lång
 •  Dojang || Träningslokal
 •  Dobok || Dräkt
 •  Kyorugi || Kamp

Sparkar || Chagi

 • Ap Chagi || Framåtspark
 • Nerio Chagi || Yxspark // Nedåtspark
 • Ap Dolloy Chagi || Framåt Rundspark // Snedspark
 • Dollyo Chagi || Rundspark
 • Yeop Chagi || Sidspark

Ställningar || Seogi

 • Cha-ryot seogi || Givaktställning
 • Junbi seogi || Redoställning
 • Ap seogi || Framåtställning
 • Ap-kubi seogi || Lång framåtställning
 • Juchum seogi || Ridställning
 • Kyorugi seogi || Kampställning

Slagtekniker || Jireugi

 • Arae Jireugi || Lågt slag
 • Momtong Jireugi || Mittendelsslag
 • Olgul Jireugi || Högt slag

Blockeringar || Makki

 • Arae Makki || Låg blockering
 • Momtong An Makki || ​​Inåtgående mittendels blockering
 • Olgul Makki || Hög blockering

Mönster || Poomsae

Kombinationer

 • Ap Seogi – Arae Jireugi
 • Ap Seogi – Momtong Jireugi
 • Ap Seogi – Olgul Jireugi
 • Ap Seogi – Arae Makki
 • Ap kubi Seogi – Arae Makki
 • Ap Seogi – Olgul Makki
 • ⁠Ap Seogi – Momtong an Makki
 • ⁠Ap Seogi – Olgul Makki – Ap Chagi – Ap Seogi – Momtong Jireugi 
 • ⁠Ap kubi – Arae Makki – Momtong Jireugi

Övrigt

Räkna 1-10
 • Hana || Ett(1)
 • Dull || Två(2)
 • Set || Tre(3)
 • Net || Fyra(4)
 • Dasot || Fem(5)
 • Yasot || Sex(6)
 • Il gop || Sju(7)
 • Ya dul ||  Åtta(8)
 • A hop || Nio(9)
 • Yeol ||  Tio(10)
Taekwondo-elevens ed
 • Jag skall alltid följa Taekwondons regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwondo-elevens ed är en uppsättning regler som alla som tränar Taekwondo måste följa. Den handlar mycket om att man ska hjälpa

andra, förebygga mobbning och trakasserier eller använda Taekwondo på ett sätt som inte är okej.

Sparring || Kyorugi
 • Lätt sparring 1 x 1 min
Krossteknik
 • Ap chagi