1 Gup – Rött Bälte Med Tre Svarta Streck

De som graderar till Första gup(1 gup) kan även få möjlighet att gradera till 1 dan eller poom, detta kan endast ske om eleven uppfyller alla krav på 1 gup och kan uppvisa sista mönstret plus det extra som krävs för svart bälte. Fortsatt så kan gradering till 1 dan eller poom och uppåt endast göras efter överenskommelse med tränarna.

Fystest

 • Springa 6 x längder(fram och tillbaka = 1)
 • Armhävning (Push-up) x 20
 • Sit-ups x 20
 • Knäböj x 20

Ordkunskap || Terminologi

 • Tae || Fot
 • Kwon || Hand
 • Do || Vägen
 • Cha-ryot || Givakt
 • Kyong-nye || Buga
 • Junbi || Förbered 
 • Sijak || Börja
 • Keuman || Avsluta
 • Arae || Låg (under del)
 •  Momtong || Mellan, (mitten del, kropp)
 •  Chagi || Spark
 •  Jireugi || Slag
 •  Makki || Blockering
 •  Seogi || Ställning
 •  Ap || Framåt
 •  Yeop || Sidan
 •  Dwit || Bakåt
 •  Kubi || Lång
 •  Dojang || Träningslokal
 •  Dobok || Dräkt
 •  Baro || Rätt(Rätt sida, motsatt hand som ben) // återgå
 •  Bandae || Fel(Fel sida, samma hand som ben) // Omvänd
 • Kyorugi || Kamp
 •  Hansonnal || En knivhand
 •  Sonnal || Knivhand
 •  Bakkat || Utåtgående
 •  Sunbaenim || Instruktör (Gup)
 •  Kyosanim || Instruktör (1:a – 2:e dan)
 •  Chigi || Stöt
 •  Pyoson Keut || Fingertopp
 •  Palkup || Armbåge
 •  Palmok || Handled/Underarm
 •  Deung Jumeok || Backsidan av knytnäven
 •  Biteureo || Vridande
 •  Geodeureo || Vaktande
 •  Tio || Hoppande
 •  Oreun || Höger
 •  Oen || Vänster

Sparkar || Chagi

 • Ap Chagi || Framåtspark
 • Nerio Chagi || Yxspark // Nedåtspark
 • Ap Dolloy Chagi || Framåt Rundspark // Snedspark
 • Dollyo Chagi || Rundspark
 • Yeop Chagi || Sidspark
 • Dwit Chagi || Bakåtspark // Hästspark
 • Miro Chagi || Puttspark // Knuffspark
 • Horyo Chagi || Krokspark
 • Bandae Dollyo Chagi || Omvänd rundspark
 • Pyojekok Chagi || Målspark
 • An Nerio Chagi || Inåtgående Yxspark
 • Bakkat Nerio Chagi || Utåtgående Yxspark
Special Sparkar || Chagi
 • Chaologi(Ap, Yeop, Dwit) || Uppvärmnings spark // Strech spark
 • Tio(Ap, Ap Dolyo, Yeop, Horyo, Dwit, Nerio, Dolyo) || Hoppande
 • Nopi(Ap, Ap Dolyo, Dolyo, Yeop, Nerio) || Spark med främre benet
 • Di(Ap, Ap Dolyo, Yeop, Horyo, Nerio, Dolyo) || Snurrande spark med bakre
 • Dobaldansang // Dobal (Ap // Ap Dolyo) || Dubble spark // Sax spark
 • Tio Momo(Yeop, Horyo)  || Hoppande med snurr
 • Philipini(Dolagae) (Ap Dolyo, Dolyo) || Tornado Spark

Ställningar || Seogi

 • Cha-ryot seogi || Givaktställning
 • Junbi seogi || Redoställning
 • Ap seogi || Framåtställning
 • Ap-kubi seogi || Lång framåtställning
 • Juchum seogi || Ridställning
 • Kyorugi seogi || Kampställning
 • Dwit-kubi seogi || Lång bakåtställning // L-Ställning
 • Ap Koa seogi || Framåt korsställning
 • Beom seogi || Tigerställning

Slagtekniker || Jireugi

 • Arae Jireugi || Lågt slag
 • Momtong Jireugi || Mittendelsslag
 • Olgul Jireugi || Högt slag
 • Baro Jireugi || Rätt sida // slag med motsatt hand som ben
 • Bandae Jireugi || Fel sida, samma hand som ben
 • Doo Beon Jireugi || Dubbelslag
 • Pyoson Keut Sevo Jireugi || Fingertopps slag
 • Danggyeo Jireugi || Slag med drag

Stöttekniker || Chigi

 • Sonnal Mok Chigi || Dubbel knivhands stöt mot nacken
 • Deung Jumeok Ap Chigi || Framstöt med baksidan av knytnäven
 • Deung Jumeok Bakkat Chigi || Sidstöt med baksidan av knytnäven
 • Mejeumok Naeryo Chigi || Nedåt stöt med sidan av knytnäven
 • Palkup Pyojeok Chigi || Armbågs målstöt
 • Palkup Dollyo Chigi || Armbågs rundstöt
 • Mureup Chigi || Knästöt

Blockeringar || Makki

 • Arae Makki || Låg blockering
 • Momtong An Makki || ​​Inåtgående mittendels blockering
 • Olgul Makki || Hög blockering 
 • Hansonnal Momtong An Makki || ​​enknivhands inåtgående mittendels blockering
 • Momtong Bakkat Makki || utåtgående mittendels blockering
 • Hansonnal Bakkat Makki || ​​enknivhands utåtgående mittendels blockering
 • Sonnal Geodeureo Bakkat Makki || ​​enknivhands utåtgående mittendels blockering
 • Hansonnal Olgul Biteureo Makki || Vridande hög enknivhand blockering
 • Arae Hecheo Makki || Låg kors blockering
 • Sonnal Geodeureo Arae Makki || Låg knivhands vakt blockering
 • Utgeoreo Arae Makki || Dubbel låg Blockering med korsade händer
 • Gawi Makki || Saxblockering
 • Batangson An Makki || Inåtgående blockering med handflatan
 • Geodeureo Arae Makki || Låg vakt blockering

Mönster || Poomsae

 1. Taegeuk Il–Jang
 2. Taegeuk l-Jang
 3. Taegeuk Sam-Jang
 4. Taegeuk Sa-Jang
 5. Taegeuk Oh-Jang
 6. Taegeuk Yook-Jang
 7. Taegeuk Chil-jang

Kombinationer

 • Ap Kubi Seogi – Sonnal Geodeureo Arae Makki
 • Beom Seogi – Geodeureo Batangson An Makki
 • Chariot Seogi – Bojumeok
 •  Ap Kubi Seogi – Gawi Makki
 •  Ap Kubi Seogi – Mureup Chigi
 •  Ap Kubi Seogi – Hecheo Makki
 •  Ap Kubi Seogi – Dujumeok Hecheo Jireugi
 •  Ap Kubi Seogi – Utgeoreo Arae Makki
 •  Ap Seogi – Deung Jumeok Bakkat Chigi
 •  Juchum seogi – Pyojekok Chagi
 •  Juchum seogi – Yeop Jireugi
 •  Dwit Kubi seogi – Gedeureo Bakkat An Makki
 •  Ap Kubi seogi – Oesanteul Makki
 •  Ap Kubi seogi – Danggyeo Jireugi
 •  Dwit Kubi seogi – Gedeureo Arae Makki

Övrigt

Räkna 1-10
 • Hana || Ett(1)
 • Dull || Två(2)
 • Set || Tre(3)
 • Net || Fyra(4)
 • Dasot || Fem(5)
 • Yasot || Sex(6)
 • Il gop || Sju(7)
 • Ya dul ||  Åtta(8)
 • A hop || Nio(9)
 • Yeol ||  Tio(10)
Taekwondo-elevens ed
 • Jag skall alltid följa Taekwondons regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwondo-elevens ed är en uppsättning regler som alla som tränar Taekwondo måste följa. Den handlar mycket om att man ska hjälpa

andra, förebygga mobbning och trakasserier eller använda Taekwondo på ett sätt som inte är okej.

Sparring || Kyorugi
 • Sparring 3 x 2 min | 60 sec vila mot väst
Krossteknik
 • Pandae Dollyo Chagi
 • Momtong Jireugi