Kategorier
Gradering kriterier

09 Gup – grönt streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Övrigt:

 • Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

Seogi  //  Ställningar:

 • Charyot  //  Givakt
  fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
 • Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
  3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
 • Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
  1 fotlängd mellan fötterna
 • Juchum seogi  //  Ridställning
  fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
 • Junbi seogi  //  Redoställning
 • Kyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:

 • Arae Jireugi  //  Lågt slag
 • Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
 • Olgul Jireugi  //  Högt slag
 • Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand mot ben
 • Ollyo Jireugi  //  Uppercut

Makki  //  Blockeringar:

 • Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
 • Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
 • Momtong Bakkat Maki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
 • Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen

Chagi  //  Grundsparkar:

 • Ap Chagi  //  Framspark
 • Dollyo Chagi  //  Rundspark
 • Naeryo Chagi  //  Yxspark
 • Pit Chagi  //  Snedspark
 • Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:

 • Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
 • Spark i 4 riktningar (Dollyo chagi), bägge benen.

Kyorugi  //  Sparring:

 • 3-stegssparring; Arae, Momtong An Makki och Olgul
 • Mot motståndare utan att träffa under 1 min, minst tre bakre tekniker och tre främre tekniker

Krossteknik:

 • Dollyo chagi

Terminologi:

 • Chagi  //  Spark
 • Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
 • Makki  //  Blockering
 • Charyot  //  Givakt
 • Kyong-nye  //  Buga
 • Junbi  //  Redo
 • Sijak  //  Börja
 • Arae  //  Låg
 • Momtong  //  Mitten
 • Olgul  //  Hög
 • Ap  //  Framåt
 • Yeop  // Sidan, sido-
 • An  //  Inåtgående, Insida
 • Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
 • Dojang  //  Träningslokal
 • Dobok  //  Dräkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *