Kategorier
Gradering kriterier

07 Gup – blått streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Övrigt:

Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I

Seogi  //  Ställningar:

 • Charyot  //  Givakt
  fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
 • Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
  3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
 • Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
  1 fotlängd mellan fötterna
 • Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
  hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
 • Juchum seogi  //  Ridställning
  fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
 • Junbi seogi  //  RedoställningKyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:

 • Arae Jireugi  //  Lågt slag
 • Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
 • Olgul Jireugi  //  Högt slag
 • Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
 • Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
 • Ollyo Jireugi  //  Uppercut

Chigi  //  Stöt eller svingslag:

 • Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
 • Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)

Makki  //  Blockeringar:

 • Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
 • Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
 • Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
 • Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
 • Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
 • Hansonnal Momtong An Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion

Chagi  //  Grundsparkar:

 • Ap Chagi  //  Framspark
 • Dollyo Chagi  //  Rundspark
 • Naeryo Chagi  //  Yxspark
 • Pit Chagi  //  Snedspark
 • Yeop Chagi  //  Sidospark
 • Dwit Chagi  //  Bakåtspark
 • Mureup Chagi  //  Knäspark

Hoppsparkar:

 • Ap Chagi  //  Framspark
 • Dollyo Chagi  //  Rundspark

Poomsae  //  Mönster:

 • Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
 • Spark i 4 riktningar (Dollyo chagi), bägge benen.
 • Spark i 4 riktningar (Yop chagi), bägge benen.
 • Taegeuk Il–Jang
 • Taegeuk I-Jang

Kyorugi  //  Sparring:

 • Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:

 • Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
 • Naeryo Chagi  //  Yxspark

Terminologi:

 • Chagi  //  Spark
 • Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
 • Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
 • Makki  //  Blockering
 • Charyot  //  Givakt
 • Kyong-nye  //  Buga
 • Junbi  //  Redo
 • Sijak  //  Börja
 • Arae  //  Låg
 • Momtong  //  Mitten
 • Olgul  //  Hög
 • Ap  //  Framåt
 • Yeop  // Sidan, sido-
 • An  //  Inåtgående, Insida
 • Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
 • Dojang  //  Träningslokal
 • Dobok  //  Dräkt
 • Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
 • Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
 • Oen  //  Vänster
 • Oreun  //  Höger