Gradering

Alla som börjar träna taekwondo och köper en dräkt får med ett vitt bälte. Det är troligtvis där någonstans som drömmarna om det svarta bältet börjar. Respektive grad benämns som Gup och kännetecknas av olika färg på bältet. Gup räknas nedåt från 10 till 1 för vuxna eller från 11 till 1 för barn. Dvs, din första gradering blir för vitt bälte med gult streck/gult bälte och du får graden 11 eller 10 Gup. Efter 1 Gup vänds systemet och räknas uppåt, men har nu benämningen Dan (svart bälte). Det är möjligt att nå 9 Dan som högst.

Vi har våra graderingar mot slutet av varje termin. För att klara den behöver du träna aktivt och visa upp att du klarar kriterierna för just ditt bälte. Se kriteriena här nedan genom att trycka på den Gup du ska ta. Det är obligatoriskt att ha en hel och ren dobok på graderingen.

Här hittar du Poomsae 1-8 så att du kan öva hemma

För att kvalificera sig till en gradering behöver tidskravet mellan respektive gradering vara uppfyllt:

 • 11 Gup -> 1 Gup
  Minst 6 månader mellan respektive gradering.
 • 1 Gup -> 1 Dan
  Minst 12 månader innan du kan graderas till 1 Dan.
 • 1 Dan -> 2 Dan
  Minst 12 månader innan du kan graderas till 2 Dan.
 • 2 Dan -> 3 Dan
  Minst 24 månader innan du kan graderas till 3 Dan.

Ytterligare grundkriterier för att få gradera sig:

 • Utomstående personer måste vara anslutna till en WTF Taekwondoförening och ha betalat medlemsavgiften. Den föreningen måste i sin tur vara medlem i STF.
 • Anmälan och betalning för graderingen måste ha skett i tid.
 • Tidsspannet mellan föregående gradering och den aktuella graderingen måste ha passerat.
 • Du behöver ha uppfyllt närvarokraven med minst 75% närvaro.

Om någon inte uppfyller kraven för gradering ska den ansvarige instruktören prata med eleven. För de som är bortresta, sjuka eller inte klarat sin ordinarie gradering erbjuds ett annat tillfälle. Datum fastställs senast 30 dagar innan omgraderingstillfället. Omgradering är kostnadsfri för den som varit med på ordinarie graderingstillfälle, men inte klarat sig. Den ansvarige instruktören ser till att eleven får att den hjälp han eller hon behöver.

Kriterier för gradering från blått bälte med rött streck och uppåt

Från och med vårterminen 2021 skall gradering av elever från blått bälte med rött streck och uppåt avgöras i samråd med elevens tränare. Det innebär att det är tränaren som tar beslut om eleven är redo att göra graderingsprov för de högre bältesgraderna.

Kostnad för gradering

Graderingsavgiften är 300 SEK och betalas med hjälp av Swish 123 114 96 24 eller via klubbens bankgiro 150-02 06. Var redo att visa upp betalningen vid graderingstillfället. Ange ”gradering + namn” vid betalningen.

OBS! Gradering till svart bälte (1 Dan) kostar 2500 SEK. Detta beror på att Kukkiwon i Korea tar ut en avgift för denna gradering.Kvittens på betalning uppvisas vid graderingstillfället.